ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (No 10)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (No 10)

Τι είναι η διεθνής μετανάστευση; Ποιος και γιατί μεταναστεύει; Με τι κριτήρια επιλέγει τον τόπο προορισμού; Και όταν φθάσει στη χώρα υποδοχής, εντάσσεται ομαλά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας ή κινείται σε παράλληλες διαδρομές και σε καταστάσεις κοινωνικού απο­κλεισμού; Πώς και γιατί το κράτος υποδοχής επιδιώκει να επηρεάζει, ποσοτικά και ποιοτικά, τις μεταναστευτικές εισροές και απόθεμα;
Η μελέτη εδράζεται σε μία δια-επιστημονική προσέγγιση με στόχο να δομήσει συστηματικά μία ολοκληρωμένη γνώση για το φαινόμενο και για τη δημόσια ρυθμιστική πολιτική διαχείρισής του σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Κατασκευάζεται ένα υπόδειγμα Πολιτικής Οικονομίας της Διεθνούς Μετανάστευσης στη βάση του αναλυτικού εκλεκτικισμού με στοιχεία τους θεσμούς, τα συμφέροντα και τις ιδέες.
Εξετάζονται οι τύποι, οι δρώντες, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτη­ριστικά της διεθνούς κινητικότητας των ανθρώπων με επιλεγμένα ιστο­ρικά και σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα.
Περιγράφονται αδρομερώς η διαδικασία της μεταναστευτικής απόφα­σης και οι θεωρίες μετανάστευσης με όρους Διεθνούς Πολιτικής Οικονο­μίας. Συζητούνται οι δημογραφικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιδρά­σεις της διεθνούς μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής.
Σκιαγραφούνται οι βασικές πολιτικοφιλοσοφικές θεωρήσεις και η εφαρμοσμένη μεταναστευτική πολιτική επιλεγμένων γεωγραφικών πε­ριοχών στις διαστάσεις της εξωτερικής και εσωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής.
Διατυπώνονται σκέψεις για την παγκόσμια αγορά μετανάστευσης και πληροφορίες για τη μελλοντική εξέλιξή της. Προτείνεται ένα καντιανό κανονιστικό υπόδειγμα διεθνούς μετανάστευσης που απαντά στο τρίλημ­μα της –σχετικά– ελεύθερης διεθνούς κινητικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας.

Συγγραφέας: Κόντης, Αντώνης

€25.44 €22.90
(έκπτωση 10%)

Κατόπιν παραγγελίας


€25.44 €22.90

Κατόπιν παραγγελίας

ISBN: 978-960-02-2751-2
BarCode: 9789600227512
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Ημερομηνία Έκδοσης: 12-2021
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες: 546
Δραστηριότητα: Λογοτεχνία

Αξιολογήστε το βιβλίο:


Αξιολογήσεις: