ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΙΤΟΜΟ-ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΙΤΟΜΟ-ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Η τρίτομος "Πολιτική Ιστορία Ελλάδος - Φαυλοκρατία" του Νίκου Α. Αντωνακέα εκυκλοφόρησε κατά τα έτη 1950 - 1952 - 1954, εις αρκετάς χιλιάδας αντιτύπων. Συντόμως το βιβλίον τούτο εξηντλήθη, ως εκ της ευμενούς απηχήσεως ης έτυχεν εκ μέρους του αναγνωστικού κοινού.
Ήδη, μετά παρέλευσιν τεσσαρακονταετίας από της ολοκληρώσεως της πρώτης εκδόσεώς του, η επικαιρότης του εξακολουθεί να υφίσταται αναλλοίωτος και μάλιστα εκδηλούται καθημερινώς έντονον ενδιαφέρον δια την επανέκδοσίν του. Προς τούτο απεφασίσθη η εις δευτέραν έκδοσιν ανατύπωσις και επανακυκλοφορία του, δια να καλυφή ή παρατηρουμένη ζήτησίς του. Η ανατύπωσις του βιβλίου τούτου γίνεται άνευ οιασδήποτε διορθώσεως, προσθήκης ή περικοπής, προκειμένου να διατηρηθή η αυθεντικότης των κειμένων εις την αρχικήν των μορφήν.
Ο συγγραφεύς του ιστορικού τούτου συγγράμματος παρουσιάζει την φαυλότητα και την διαφθοράν της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος, πλην φωτεινών τινων περιπτώσεων, ως και την πολιτικήν εν γένει εξαχρείωσιν, εξ ου και ο τίτλος "Φαυλοκρατία". Επίσης ούτος θεωρεί τον κοινοβουλευτισμόν ως το μέσον δια του οποίου η πολιτική ολιγαρχία κυριαρχεί τυραννικώς επί του Λαού, με αποτέλεσμα τον μαρασμόν του Έθνους. Τέλος, ο συγγραφεύς, ασχολείται δια μακρών και με τας ολεθρίας ξενικάς επιρροάς και επεμβάσεις εις τας εσωτερικάς και εξωτερικάς υποθέσεις της Ελλάδος.
Η πάροδος τεσσαράκοντα ετών, από της κυκλοφορίας και των τριών τόμων του παρόντος συγγράμματος και τα έκτοτε μεσολαβήσαντα πολιτικά γεγονότα, δικαιώνουν πλήρως τας κρίσεις του συγγραφέως επί των ιστορουμένων συμβάντων. Πράγματι, κατά την διάρκειαν των τελευταίων τούτων δεκαετιών, επανελήφθησαν αι αυταί ακριβώς φαυλότητες και αθλιότητες του πολιτικού κόσμου, με ελαχίστας δυστυχώς μόνον εξαιρέσεις. Πολλάκις ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι μεταξύ διαφόρων πολιτικών γεγονότων, παλαιοτέρων και συγχρόνων, υπάρχει τοιαύτη ομοιότης, ώστε η μόνη διαφορά των έγκειται εις την χρονολογίαν τελέσεώς των.
Δυστυχώς, αι πολιτικαί ηγεσίαι, φαύλαι και ανήθικοι κατά το πλείστον, δ

€31.80 €22.26
(έκπτωση 30%)

Διαθέσιμο σε μία εργάσιμη ημέρα

*υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον Προμηθευτή


€31.80 €22.26

Διαθέσιμο σε μία εργάσιμη ημέρα

*υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον Προμηθευτή

ISBN: 978-960-000-211-0
BarCode: 9789600002119
Εκδότης: Νέα Θέσις
Ημερομηνία Έκδοσης: 12-1994
Σελίδες: 936
Δραστηριότητα: Επιστήμες
Οικογένεια: Ιστορία
Ομάδα: Ιστορία, Ελληνική
Κατηγορία: Ελλάς, Νεότερη
Υποκατηγορία: Ελλάς, Ιστορία, 1821

Σχετικά προϊόντα

Εμφάνιση: Πλέγμα / Λίστα

ΠΡΟΣΩΠΑ 1821 ΤΟΜΟΣ Α

€4.00 €3.60
ISBN: 978-618-5410-64-3
Εκδότης: Αρχύτας
Καταργήθηκε
Υπάρχει στο καλάθι

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

€19.08 €13.36
ISBN: 978-960-208-198-3
Υπάρχει στο καλάθι

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 1821 - ΤΟΜΟΣ: 2

€14.95 €10.47
ISBN: 978-960-7261-52-6
Εικονογράφος: Baraldi, Severino
Συγγραφέας: ΣΤΡΑΤΊΚΗΣ, ΠΌΤΗΣ
Εκδότης: Στρατίκης
Υπάρχει στο καλάθι
Υπάρχει στο καλάθι
Υπάρχει στο καλάθι

Αξιολογήστε το βιβλίο:


Αξιολογήσεις:


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι παραγγελίες σας στην Αθήνα θα παραδίδονται άμεσα με δικό μας μέσο.
Για αποστολές στην υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι παραδόσεις από εταιρείες courier .