ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

[...] Εις τον νέο μας βιβλίον θα μάθωμεν, πως μετά τους ενδόξους εκείνους χρόνους ο διχασμός και πάλιν, ωσάν κακός δαίμων της φυλής μας, εισέδυσεν εις την μεγάλην κληρονομίαν του ενδόξου εκείνου Μακεδόνος στρατηλάτου και εξησθένησεν αυτήν. Θα μάθωμεν επίσης, πως η μεγάλη αυτοκρατορία, την οποίαν άφηνεν ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν απέθνησκε, δεν ημπόρεσε μα διατηρηθή και ήτο πεπρωμένον αργότερον να υποκύψει εις την κατακτητικήν ορμήν ενός ισχυρού κράτους, της Ρώμης, η οποία έγινε κοσμοκράτειρα. Τούτο όμως είχε και το εξής σπουδαίον καλόν· ότι δηλαδή οι νέοι κατακτηταί εγνώρισαν τον ελληνικόν πολιτισμόν, ηγάπησαν αυτόν και τον διέδωσαν κατόπιν εις όλους τους καθυστερημένους λαούς της Δύσεως, τους οποίους δια του ξίφους των κατέκτησαν. Κατ' αυτόν τον τρόπον εδημιουργήθη μία μεγάλη κοσμοκρατορία του ελληνικού πνεύματος, η οποία ήνωσεν Ανατολήν και Δύσην. Τα πολύτιμα αγαθά της εξακολουθούν οι άνθρωποι να απολαύουν μέχρι σήμερον.

€16.96 €11.02
(έκπτωση 35%)

Διαθέσιμο σε μία εργάσιμη ημέρα

*υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον Προμηθευτή


€16.96 €11.02

Διαθέσιμο σε μία εργάσιμη ημέρα

*υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον Προμηθευτή

ISBN: 978-960-396-541-1
BarCode: 9789603965411
Εκδότης: Καλοκάθη
Ημερομηνία Έκδοσης: 12-1946
Σελίδες: 178
Δραστηριότητα: Σχολικά Βιβλία
Οικογένεια: Σχολικά Αναμνηστικά

Αξιολογήστε το βιβλίο:


Αξιολογήσεις: