ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ 2019

ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ 2019

699η ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Το παρόν ημερολόγιον του έτους 2018 είναι αφιερωμένο στην ελληνική μυθολογία και, ως είναι εύλογο, αποβλέπει όχι μόνο να βοηθήσει το κοινό, αλλά και να υποκινήσει τούτο στην προσέγγισι των μύθων, των δοξασιών και των παραδόσεων, στοιχείων που από τους αρχαιότατους χρόνους αντέχουν στην διαδρομή του χρόνου, παραμένοντας αναλλοίωτα και τα οποία με την παρούσα έκδοσι παρουσιάζονται, κατά συστηματικό, εύληπτο και πλήρως κατανοητό τρόπο, για να γίνουν κτήμα μικρών και μεγάλων.
Για τους Έλληνες μύθος σήμαινε αφήγησις, ιστορία, ομιλία, καθετί που λέγεται από στόμα σε στόμα, ο προφορικός λόγος γενικότερα. Κάθε μύθος βασιζόταν πάνω σε κάποιο, συνήθως, πραγματικό γεγονός. Για παράδειγμα, ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος ή οι άθλοι του Ηρακλέους, πιθανότατα ήταν πραγματικά γεγονότα ή κατορθώματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου πήραν μία θρυλική μορφή, λόγω της φθοράς ή της ωραιοποιήσεως του προφορικού λόγου. Ό,τι λοιπόν είναι μύθος δεν σημαίνει πως είναι και ψέμα. Άλλο ο μύθος και άλλο το παραμύθι.
Ως είναι φυσικό, κατά συστηματική τάξη, θα παρατεθούν όχι μόνο οι μύθοι των θεών, ημιθέων και ηρώων κατά ημερομηνία καθώς και οι πηγές αυτών με συνοπτική αναφορά στους σημαντικότερους συγγραφείς, αλλά και στην αρχή κάθε μηνός θα γίνεται εκτενής αναφορά και παρουσίασις των πλέον σημαντικών προσωπικοτήτων, ώστε στο μέτρο του δυνατού να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη η διαπραγμάτευσις του θέματος στην παρούσα έκδοσι του ημερολογίου.
Στην προσπάθεια αυτή, πέραν των ανωτέρω, παρατίθεται και η ετυμολογία των πλέον σημαντικών ονομάτων και λέξεων και για τον λόγο αυτό δυνάμεθα να πούμε ότι αποτελεί και καινοτομία, καθ' όσον πέραν της παραθέσεως (κατά συνοπτικό, αλλά περιεκτικό και εύληπτο τρόπο των θεμάτων) ο αναγνώστης θα πληροφορείται και την ετυμολογία, την ρίζα και την ερμηνεία της κάθε περιπτώσεως.

€25.00 €16.25
(έκπτωση 35%)

Περιορισμένη Διαθεσιμότητα


€25.00 €16.25

Περιορισμένη Διαθεσιμότητα

ISBN: 978-960-316-661-0 BO
BarCode: 9789603166610
Εκδότης: Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων
Ημερομηνία Έκδοσης: 12-2018
Σελίδες: 432
Δραστηριότητα: Λοιπά Βιβλία
Οικογένεια: Ημερολόγια

Αξιολογήστε το βιβλίο:


Αξιολογήσεις: